Nota prawna

 

Prawa autorskie

Copyright © 2012 www.budwigdieta.pl

Treści zawarte na stronie internetowej www.budwigdieta.pl podlegają w całości ochronie autorskiej. Nie zezwalam na całościowe kopiowanie zawartych tutaj treści, w tym tekstów i zdjęć. Dopuszczam kopiowanie i cytowanie fragmentów artykułów w ilości nie większej niż 2 akapity, pod warunkiem zamieszczenia informacji o źródle pochodzenia tekstu poprzez podanie adresu strony internetowej.

 

Autor tej strony internetowej nie świadczy indywidualnemu czytelnikowi zawodowego doradztwa ani usług. Wiedza tu zawarta jak i opisane procedury i sugestie nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Wszystko, co dotyczy zdrowia wymaga nadzoru medycznego, dlatego stosowanie jakichkolwiek metod i preparatów polecanych na tych stronach wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej. Według prawa do lekarza należy ostateczna decyzja dotycząca leczenia. Autor strony nie będzie odpowiedzialny za żadne straty lub szkody rzekomo spowodowane przez jakiekolwiek informacje, bądź sugestie pochodzące z tej strony.

 

Autor na stronie publikuje różne przepisy kulinarne. Nie odpowiada jednak za specyficzne potrzeby zdrowotne lub alergiczne czytelników, które mogą wymagać nadzoru lekarskiego. Autor nie ponosi odpowiedzialności za niekorzystne reakcje na podane na stronie przepisy kulinarne.